Opplæringskontorene

Opplæringskontorene for elektrofag er et samarbeid mellom VKE, NELFO, lokalt næringsliv og fylkeskommunene. Målet med opplæringskontorene er å sikre rekruttering til våre fag på videregående nivå, samt sørge for at så mange elever som mulig får læreplass i en bedrift.

Fra høsten 2008 falt kulde- og varmepumpemontering inn under elektrofag. Da VKE skulle legge en offensiv strategi for å rekruttere og utdanne flere fagarbeidere, tok vi utgangspunkt i hvordan de andre elektrofagene har organisert sin rekruttering.

Opplæringskontorene for elektrofag er et stort nettverk som ivaretar lærlinger og organiserer yrkes- og utdanningsmesser over det ganske land. Det finnes 25 regionale opplæringskontorer i Norge, og to ganger i året samles de for å dele informasjon og erfaringer.

Kontaktdata til alle Opplæringskontorene for elektrofag finner du her.