Nettbasert undervisning

Gjennom Elskolen i Nelfo tilbyr VKE nettbasert kurs i VG2 Kulde- og Varmepumpeteknikk. I tillegg har Nelfoskolen et eget tilbud av nettbaserte kurs.

Nettbaserte kurs i Nelfoskolen
Nelfoskolen tilbyr flere nettbaserte kurs, innen blant annet arbeidsvarsling og FSE-opplæring. Alle fagarbeidere som jobber på elanlegg er pålagt å gjennomføre et FSE-kurs en gang i året.

Du finner mer informasjon om Nelfoskolens nettbaserte kurs her.

Kurs i VG2 Kulde- og Varmepumpeteknikk
Gjennom Elskolen tilbyr VKE nettbasert kurs i Vg2 Kulde- og Varmepumpeteknikk. Dette er en unik mulighet for de som ikke bor i nærheten av en skole med dette fagtilbudet. 

For hvem
Dette er et tilbud til elever, lærlinger og praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev. Kurset fører frem til eksamen: KUL 3003/KUL 3030. Flere skoler med kuldelinje har valgt å kjøpe dette kurset som en støtte for elevene. 

Opplegg
Elskolen er et tilbud hovedsakelig beregnet for teoriundervisning på Vg2/Vg3 nivå. Elskolen er en nettbasert plattform som inneholder alle elementer knyttet til undervisning via nett. Alle som gjennomfører kurs vil knyttes opp mot en veileder eller nettlærer. I tillegg til fullt faglig innhold for kulde -og varmepumpemontør (VG2), inneholder plattformen elektronisk Praksislogg.

Erfaring
Opplæringskontoret for elektrofag i Ålesund prøvde den første modellen av opplegget våren 2011, og gjorde viktige erfaringer om regelmessige samlinger og behov for lokal opplæringskompetanse.

Nordlandsmodellen er basert på at VG2 elever fra Automasjon skal kunne ta fagbrev som kuldemontører. Opplæringen skjer da i en kombinasjon av nettbasert undervisning og elevsamlinger, i en læretid som er utvidet med seks måneder. Hensikten er å gi dem tilstrekkelig kompetanse til å inneha arbeidsoppgaver nok for en full jobb i lokalsamfunnet, slik at de beholdes der.  

De som kjøper dette kurset får Praksislogg for lærlinger gratis. Du finner mer informasjon og påmelding til nettbasert undervisning for lærlinger her