Lærlinger

En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din virksomhets behov. Når læretiden er over, kan du rekruttere en medarbeider som har bevist sin dyktighet.

Copyright: GK Norge AS

En lærling er en god og lønnsom investering
En ungdom tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap.  Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for din virksomhet, og bidrar ofte direkte til inntekter.  Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre fremtiden for kulde- og varmepumpebransjen. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis. Bedriften styrker sitt omdømme gjennom å ta inn lærlinger.

Hva kreves av en lærebedrift?

  • Faglig leders kompetanse
    Fag- eller svennebrev, mesterbrev, utdannelse fra fagskole eller ingeniørhøgskole pluss noen års praksis eller seks års allsidig praksis fra faget.
  • Bedriften/virksomheten
    Faglig leder bør gjennomgå læreplanen for faget (www.udir.no) og sikre at bedriften har arbeidsoppgaver og utstyr, slik at lærlingen kan få full opplæring. 

Det enkleste er å bruke et Opplæringskontor for elektrofag
Et opplæringskontor et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontoret (OK) har et faglig og administrativt ansvar for lærlingen, og følger lærlingen systematisk opp gjennom hele læretiden. OK avholder nødvendige kurs til selvkost, som kurs i bruk av farlig verktøy, personløfter, arbeid i høyden, varme arbeider, branntetting, og kurs som bygger på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).
Du kan lese mer om Opplæringskontorene for elektrofag her.
Her kan du finne ditt lokale opplæringskontor.

Utplasseringsbedrift
Du har også muligheten til å være utplasseringsbedrift for VG1- og VG2-elever som skal ha PTF (prosjekt til fordyping), og på den måten bli kjent med potensielle lærlinger. 

Bransjens fremtid er bedriftens ansvar
Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene.  Om bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrevet, å skaffe seg jobb er lærlingens ansvar.

Les mer om å ta inn lærlinger
Her finner du informasjon om E-skolens nettbaserte praksislogg for lærlinger.

Her finner du boken "Veileder- og instruktørhåndboka", beregnet på den som er ansvarlig for lærlingene i bedriften.          

Her kan du lese mer om opplæringskontorene og hvordan bedriften din kan ta inn lærlinger.