Kurs i kulde- og varmepumpeteknikk

Kurs og faglig påfyll er både nyttig og motiverende.Vi har laget en oversikt over de kursene vi kjenner til  fra eksterne kurstilbydere. 

Send oss gjerne tips om du vet om et kurs som burde vært på listen. VKE tar ikke ansvar for de eksterne kursenes innhold eller kvalitet. Her finner du mer informasjon om kurs i F-gass.

VKE kan arrangere kurs i CE-merking, HMS og kontraktsrett. Ta kontakt med Stig Rath for ytterligere informasjon om dette tilbudet.

Kurs i kuldeteknikk for fagprøve
Moderne Kjøling avholder høst/vinter kurs i kuldeteknikk for de som ønsker å ta fagprøven som privatist. Kuldeteorikurset, som tidligere ble kalt "§20-kurs", er et forberedende kurs for teorieksamen til fagbrev som kuldemontør.

Påmelding til Moderne Kjøling AS: john.akreaas@renkulde.no tlf. 22 08 78 31. 

NOVAP F-gass kurs
Nå er F-gass forordningen innført i Norge. Det vil si at alle som monterer varmepumper må være sertifisert. Alle montører som har gjennomført NOVAPs montørkurs for luft/luft varmepumper blir også berørt. Man må ha F-gass sertifikat dersom man skal installere split luft/luft og luft/vann anlegg samt om man gjør inngrep i kuldekretsen på varmepumpen.

Les mer om NOVAPs F-gass kurs her.

Grunnleggende Kuldeoperatørkurs
Dette kurset tilbys ved Trondheim Fagskole, og kvalifiserer deltaker til å passe mindre kuldeanlegg i klasse 1. Denne type anlegg er vanlig i dagligvarebutikker, hoteller, mindre institusjoner og hvitevarer. I dette inngår kontroll og vedlikehold av anlegg og feilsøking på enkle anlegg.

Les mer om det grunnleggende kuldeoperatørkurset ved Trondheim Fagskole her.

Videregående Kuldeoperatørkurs
I forbindelse med kuldesertifiseringens overgangsregler for personer med lang kuldeoperatørerfaring, som dermed har muligheten til å løse klasse 2 sertifikat, tilbys et 70 timers videregående kuldeoperatørkurs ved Trondheim Fagskole. Kurset gir 3 kuldeteoripoeng.

Les mer om det videregående kuldeoperatørkurset ved Trondheim Fagskole her.

Kurs i grunnleggende kuldeteknikk, Oslo og Bergen
Dette kurset i grunnleggende kuldeteknikk arrangeres av Andersen Kompetanse. Kurset er utarbeidet for teknisk personell uten formell kuldekompetanse, som trenger bedre innsikt i kuldeanleggets virkemåte. Kurset egner seg også for prosjektledere og beslutningstakere innen eiendomsforvaltning.

Les mer om kurset i grunnleggende kuldeteknikk hos Andersen Kompetanse her.

Praktisk kurs for mindre varmepumpesystemer med vannbåren varme
Varmepumper får stadig mer innpass, også i vannbårne systemer. Men det er en del ting som er annerledes ved bruken av varmepumpe i forhold til tradisjonelle varmekilder som oljekjel og el-kolber. Dette NOVAP-kurset tar for seg både varmepumpa, det vannbårne systemet og hvordan samspillet mellom varmepumpe og resten av systemet fungerer.

Les mer om NOVAPs kurs i mindre varmepumpesystemer med vannbåren varme her.

Optimal prosjektering av større varmepumpeanlegg
Kurs i prosjektering av store varmepumper, arrangert av NOVAP. Det er et stort potensial for å redusere energibruken i bygninger ved å ta i bruk kjent og velprøvd teknologi. Kurset fokuserer på aktuelle problemstillinger og utfordringer ved prosjektering av slike anlegg.

Les mer om NOVAPs kurs i optimal prosjektering av større varmepumpeanlegg her.

HMS-kurs for kulde- og varmepumpeanlegg (tidligere ammoniakk-kurset)
Dette kurset ved Trondheim Fagskole skal kvalifisere driftspersonell til sikker drift av kulde- og varmepumpeanlegg i tråd med de HMS-krav som stilles til eiere og brukere. Kurset er nødvendig for de som eier eller har driftsansvar for større kulde- og/eller varmepumpeanlegg, og nyttig for entreprenører, servicepersonell og kuldemontører.

Les mer om HMS-kurset for kulde- og varmepumpeanlegg ved Trondheim Fagskole her.

Kurs i el-sikkerhet på kulde- og varmepumpetekniske anlegg
El-sikkerhet er blitt et stadig viktigere element i kulde- og varmepumpebransjen. Hva har kuldemontøren i dag rett til å utføre på den elektriske delen av anleggene? Hvilket betydelig ansvar kan følge av ukvalifisert opptreden på elektrosiden?

Med mindre man bruker godkjente elektrikere, er det kun er fagpersonell med gyldig fagbrev i kulde- og varmepumpemontørfaget som har adgang til å gjøre arbeider på el-siden - og da i begrenset omfang. Altså har man lov til å koble til og fra, men ikke gjøre endringer i den grunnleggende el-systemet.

Kontakt VKE: stig@vke.no tlf 948 40 467. 

Jus fagseminar med fokus på varmepumper
En sterk økning i salget av varmepumper i Norge, samt mer bevisste forbrukere, stiller høye krav til en ryddig og profesjonell opptreden ved salg og reklamasjoner. NOVAP har utarbeidet et fagseminar om de juridiske forholdene ved salg og installasjoner av varmepumper.

Les mer om NOVAPs juridiske fagseminar med fokus på varmepumper her

Sertifiseringskurs Hardlodding
Du finner kurs i hardlodding med sertifisering iht NS-EN 13133 i flere av landets største byer.

Oslo: Les mer om sertifiseringskurs i hardlodding ved Teknologisk Institutt her.

Trondheim: Les mer om sertifiseringskurs i hardlodding ved Trondheim Fagskole her.

Stavanger: Les mer om sertifiseringskurs i hardlodding ved Teknologisk Institutt her.

Kurs ved Opplæringskontorene for elektrofag
De fleste Opplæringskontor for elektrofag avholder kurs i bruk av farlig verktøy, personløfter, arbeid i høyden, varme arbeider, branntetting, og kurs som bygger på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).  Disse er ofte det rimeligste alternativet.

Les mer om Opplæringskontorene for elektrofag her.