Ledig på prøveriggen på Kuben Yrkesarena

VKE leier ut prøveriggen på Kuben Yrkesarena til kandidater som ønsker å gå opp til fagprøven i kulde- og varmemontørfaget. Prøveriggen leies ut i intervaller på to uker. 

Rutiner ved leie av prøveriggen
Prøveriggen er etablert og tilrettelagt for avleggelse av den praktiske delen av fagprøven i kulde- og varmepumpemontørfaget. Bedriften tar kontakt med VKE’s sekretariat tlf 94 84 04 67 eller mail: stig@vke.no for å bestille tid for prøveavleggelse.  

Gi beskjed til Fagopplæringskontoret
VKE’s sekretariat oversender informasjon og nødvendig underlag til bedriften/kandidaten.Bedriften påfører oppmeldingsskjemaet (til fagprøven) at man ønsker å bruke Prøveriggen, i tillegg til å bestille uker. Husk at det må gis beskjed til Fagopplæringskontoret i fylket i god tid før prøveavleggelse.

Utleiepriser
Utleieprisen er kr 14.000,- pr kandidat for medlemmer av VKE.

Ikke-medlemmer betaler kr 22.000,- pr. kandidat.

Leiebeløpet skal forhåndsinnbetales senest 1-èn uke før avtalt oppstartsdag for kandidaten. Betaling skjer via tilsendt faktura og bankgiroblankett. Leiebeløpet inkluderer forbruksmateriell for inntil kr. 3000,- (nettopriser hos Moderne Kjøling).

Eventuell avbestilling må skje minst 4 uker før første dag for prøveavleggelsen, ellers vil bedriften/kandidaten bli belastet med et avbestillingsgebyr på kr 1.500,-.