Hvorfor bli varmepumpemontør?

Varmepumpemontører arbeider med små anlegg klassifisert i kategori II, i F-gassforordningen. Dette er faget for deg som ønsker å begynne med enklere oppgaver, men ha muligheter for faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene for en varmepumpemontør er installasjon, igangkjøring, ettersyn og vedlikehold av små varmepumper med tilhørende røropplegg og styringssystemer. 

Kompetanse
Varmepumpemontøren må ha kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kulde- og varmepumpeanlegg. Faget er fortsatt i teknologisk utvikling når det gjelder miljø og energibruk. 

Personlige egenskaper
I denne jobben er det en nødvendighet med interesse for teknologi. Du må også ha godt håndlag og være nøyaktig når du utfører arbeidsoppgavene. Varmepumpemontøren blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må derfor kunne jobbe selvstendig. Du må være ansvarsbevisst og serviceinnstilt. 

Hvor jobber varmepumpemontøren?
Varmepumpemontøren arbeider med små varmepumper, gjerne til privatbolig, men kan også drive service på drikkevannskjølere, brusautomater, kjølehjørne og lignende som klassifiseres i kategori II under F-gassforordningen. 

Utdanning
Utdanningen skjer i form av kurs hos en varmepumpegrossist eller i regi av NOVAP (Norsk Varmepumpeforening), med avleggelse av eksamen i F-gass for kategori II.

Videreutdanning
Det er gode muligheter til å gå videre til å bli Kulde- og varmepumpemontør.  Du kan bli elev ved en videregående skole, som har kuldelinje, eller arbeide som praksiskandidat (relevant praksis) i fem år og ta teori VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk ved siden av.

Begge veier fører frem til fagprøve, og nye muligheter til mer utdanning. 

Du kan lese mer om utdanningen som varmepumpemontør på kuldeutdanning.no