Hvorfor bli kuldetekniker?

På fagskolen danner praksis og teori en skjønn forening, som verdsettes høyt av enhver arbeidsgiver i kulde- og varmepumpebransjen.

Copyright: GK Norge AS

Arbeidsoppgaver
Kuldeteknikeren ansettes ofte som prosjektleder med arbeidsoppgaver som prosjektering og supervising under bygging av kuldeanlegget, samt økonomioppfølging og dokumentasjon. Salg og arbeide på teknisk avdeling er også relevante yrker for kuldeteknikeren.

Kompetanse
Kuldeteknikeren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, og virkemåte av kuldeanlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, ventilasjon og rørlegging er noen av områdene en må beherske som kuldeteknikeren. Faget er i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk. 

Personlige egenskaper
Kuldeteknikk er faget en aldri kan bli utlært i, her blandes kuldeteknikk, vvs, elektro og ventilasjon sammen på utallige anvendelsesområder. Systemforståelse og interessante arbeidsoppgaver er et kjennetegn, så dette er yrket for deg som er teknisk interessert, allsidig og nysgjerrig. Du må også være ansvarsbevisst og selvstendig. 

Hvor jobber kuldeteknikeren?
Kuldeteknikeren jobber hos en kuldeentreprenør eller leverandør, der hun selger og prosjekterer kuldeanlegg og varmepumper for alle formål. Bygging og vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper skjer overalt i samfunnet, for eksempel bolig, butikker, hoteller, kontorbygg, sykehus, ishaller, slakterier og fiskebåter. 

Utdanning
Trondheim Fagskole tilbyr fordypning i Kulde og varmepumpeteknikk. Utdanningen er to – årig, men det er også en mulighet å avslutte etter ett år med kompetanse kjølemaskinist. Fagskolen i Oslo, Linje for bygg og anlegg, tilbyr fordypning KEM (klima, energi og miljø) i bygg tilbys som 3-årig deltidsstudium på kveldstid. Her inngår også noe kuldeteknikk. Fullført utdanning er også godkjent av mesterbrevnemnda som teoretisk grunnlag for mesterbrev.  Hovedkravet for inntak er at en har relevant fagbrev og praksis.  

Videre utdanning
Dersom du har gått fagskolen, er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Med denne studiekompetansen kan du også studere videre på universitet eller høgskole.