Hvorfor bli kuldemontør?

Kuldeteknikk er faget en aldri kan bli utlært i. Her blandes kuldeteknikk, vvs, elektro og ventilasjon sammen på utallige anvendelsesområder. Systemforståelse og interessante arbeidsoppgaver er et kjennetegn, så dette er yrket for deg som er allsidig og nysgjerrig.

Copyright: GK Norge AS

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene for en kulde- og varmepumpemontør er installasjon, igangkjøring og innregulering, ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer.

Kompetanse
Kulde- og varmepumpemontøren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene du må beherske som kulde- og varmepumpemontør.
Faget har vært og er fortsatt i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk.

Personlige egenskaper
I denne jobben er det en nødvendighet med interesse for teknologi. Du må også ha godt håndlag og være nøyaktig når du utfører arbeidsoppgavene. Kulde- og varmepumpemontør blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må derfor kunne jobbe selvstendig. Du må være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Hvor jobber kulde- og varmepumpemontøren?
Kulde- og varmepumpemontører arbeider med alt fra store kulde- og varmepumpesystemer til små varmepumper. Kjøleanlegg og varmepumpeanlegg finnes over alt i samfunnet, for eksempel butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.
Som reisende kjølemontør har man fine muligheter til å se verden.

Utdanning
Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig:

  •     Videregående trinn 1 (VG1):  Elektrofag eller teknikk og industriell produksjon
  •     Videregående trinn 2 (VG2):  Kulde- og varmepumpeteknikk
  •     Videregående trinn 3 (VG3):  To år opplæring i bedrift: kulde og       varmepumpemontørfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Videreutdanning
Dersom du har valgt yrkesfag på videregående og har fått fagbrev eller svennebrev, er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn.   Med denne studiekompetansen kan du også studere videre på universitet eller høgskole.

Du kan også velge toårig fagskole på heltid (Trondheim Fagskole) eller deltid (Fagskolen i Oslo), for å bli formann, prosjektleder eller selger for kommersielle kuldeprodukter.  

Du kan lese mer om utdanningen som kuldemontør på Den kuleste jobben i verden.no