Hvorfor bli KEM-Fagskoleingeniør?

Med en utdannelse i KEM (Klima, Energi og Miljø i bygg) fra de tekniske fagskolene får man en krysskompetanse som stadig blir viktigere. Studiet gir en helhetlig forståelse av byggeprosessen og de tekniske installasjonene. En Fagtekniker KEM bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til Klima, Energi og Miljø.

Moderne bygg blir teknisk mer og mer kompliserte, og behovet for energieffektivitet er økende. Energibruken og miljøbelastningen skal reduseres betydelig uten at det går ut over inneklimaet. Dette krever en helhetlig forståelse av byggeprosessen og de tekniske installasjonene. På KEM-studiet ved de tekniske fagskolene får studentene den faglige dybden bransjen krever, og en kompetanse markedet er avhengig av.

Viktig for samfunnet
Fokuset på klima, miljø og energisparing i samfunnet er økende, og byggenæringen har et stort ansvar når det gjelder å lage bærekraftige og energisparende bygg. Kunnskap om inneklima og energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg er derfor viktig for å kunne drive på en miljøvennlig måte. Dette er kompetanse KEM-teknikerne sitter inne med, og studiet er dermed viktig for å kunne innfri samfunnets krav til grønne bygg. Studiet erstatter den tidligere fordypningen i VVS-teknikk (Varme, Ventilasjon og Sanitær), og er mer tilpasset dagens kompetansebehov. KEM-linjen er også mer praktisk rettet enn VVS-fordypningen.

Åpner mange dører
KEM-studiet gir opplæring i energi og miljø i bygg, vannbårne varme- og kjøleanlegg, sanitærprosjektering, ventilasjonsanlegg, elektro og automasjon, kundebehandling/IKT og prosjekt­gjennom­føring. Med denne utdanningen blir man godt kvalifisert til stillinger innen prosjektering, ­beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg. Etter utdanningen har man også kompetanse til å arbeide med byggesaksprosedyrer, ledelsesoppgaver i forbindelse med installasjonsoppdrag, samt HMS- og kvalitetssikring. KEM-studiet åpner altså en rekke spennende dører i yrkeslivet.

Tilrettelagt bransjens behov
Både VKE og NRL har hatt viktige roller i utviklingen av studiet, og KEM-linjen er dermed tilrettelagt både for arbeidsmarkedet og byggebransjenes behov. Studentene har i hovedsak bakgrunn som kuldeteknikere og rørleggere, og får innblikk i hverandres fagfelt under utdannelsen. Dette gir en viktig krysskompetanse som gjør det mulig å se helheten i byggeprosjektene.

Her kan du ta KEM-linjen:

. Felles side for Fagskolene Østlandet finner du her. 

vigo.no finner du søknadsskjema til utdanningen, og mer informasjon om de ulike tilbudene og studiestedene