Jobb i bransjen

Kulde- og varmepumpebransjen gir mange og varierte karrieremuligheter. Du kan utdanne deg både på videregående-, mesterbrev- og fagskolenivå, og ta en lang rekke spesialiseringer. Her har vi laget en oversikt over mulighetene som finnes - og hvorfor du bør velge dem! 

Utdanninger innen kulde- og varmepumpeteknikk åpner mange dører.

Hvorfor bli kuldemontør?

Kuldeteknikk er faget en aldri kan bli utlært i. Systemforståelse og interessante arbeidsoppgaver er et kjennetegn for kuldeteknikk, så dette er yrket for deg som er allsidig og nysgjerrig.

Hvorfor bli varmepumpemontør?

Varmepumpemontører arbeider med mindre anlegg. Dette er faget for deg som vil begynne med enklere oppgaver, men ønsker muligheter for faglig utvikling.

Hvorfor bli kuldetekniker?

På fagskolen danner praksis og teori en skjønn forening, som verdsettes høyt av enhver arbeidsgiver i kulde- og varmepumpebransjen.

Hvorfor bli KEM-Fagskoleingeniør?

KEM-tekniker er en grønn og nyttig utdannelse. Som KEM-tekniker jobber du med å gjøre bygg så miljøvennlige og energisparende som mulig.