Tilknyttede organisasjoner

Siden klima- og energipolitikken i EU har stor innvirkning i Norge og for vår bransje, arbeider VKE aktivt i EUROVENT og AREA, som er organisasjoner EU rådfører seg med i spørsmål som vedrører vår bransje.

EUROVENT er den europeiske sammenslutningen av ventilasjons- og kuldeprodusenter i Europa.

Noen viktige oppgaver for EUROVENT:

 • Representere europeiske bransjeorganisasjoner for luftkondisjonerings-, varme-, kulde- og ventilasjonsprodusenter i internasjonale og europeiske spørsmål.
 • Holde medlemmene (I Norge VKE) informert om aktuelle nye lover fra bl.a. EU.
 • Utvikle et internasjonalt pålitelig rapporteringssystem for statistikk gjennom Eurovent Market Intelligence (EMI)
 • Utvikle et internasjonalt akseptert sertifiseringsprogram for produktene i vår industri gjennom Eurovent Certification Company.
 • Sikre deltakelse i relevant europeisk og internasjonalt standardiserings arbeid.
 • Publisere manualer og håndbøker
 • Utvikle samarbeide når det gjelder grundleggende forskning

AREA er en sammenslutning som representerer kulde- og varmepumpeentreprenører i Europa.

Noen viktige oppgaver for AREA:

 • Samordning av utdanning og opplæring/sertifisering
 • Følge opp myndighetskrav vedrørende miljøvern, klimaendring og energieffektivitet
 • Gi anbefalinger om og støtte til profesjonsstandarder
 • Fremme teknisk utvikling

For å gi nødvendig tyngde og påvirkningskraft på europeisk nivå, samarbeider VKE med søsterorganisasjoner i de øvrige nordiske land:

VKE ønsker å fremstå som en organisasjon som samler den norske bransjen.

Vi har et etablert samarbeid med flere norske organisasjoner som for eksempel:

VKE representerer bransjen overfor Norske myndigheter for å bidra til at rammebetingelser gis en hensiktsmessig innretning. Internasjonale og nasjonale kontakter gir VKE gode muligheter for å påvirke fremtidige rammevilkår i Norge.