VKE Styret 2015 - 2016

På VKE Årsmøte 20. mai 2015 ble nytt styre valgt.  

Jens-Petter Burud

Styremedlem
Caverion AS, Trondheim
Tlf:
 | 
Mobil:
916 05880
Kompetanse:

Nils Bjarne Drægni

Styremedlem
Sogn Kjøleservice AS, Sogndal
Tlf:
 | 
Mobil:
404 00 812
Kompetanse:

Henning Friis

Styremedlem
Luftkvalitet AS, Oslo
Tlf:
 | 
Mobil:
41038812
Kompetanse:

Pål Haukeland

Styremedlem
Utstyr & Kjøleservice AS, Bergen
Tlf:
 | 
Mobil:
930 63 483
Kompetanse:

Steinar Holm

Styreleder
GK Norge AS, Oslo
Tlf:
 | 
Mobil:
993 22 402
Kompetanse:

Sturla Ingebrigtsen

Styremedlem
GK AS, Oslo
Tlf:
 | 
Mobil:
95989050
Kompetanse:

Knut Skogstad

Konstituert Nestleder
Flexit AS, Ørje
Tlf:
 | 
Mobil:
932 30 202
Kompetanse: