Medlemsfordeler

VKE ivaretar dine bransjeinteresser med vår fagkompetanse, rådgivningstjenester og nettverk. Vi tilbyr også en rekke økonomiske rabattordninger. Sammen med  BNL - Byggenæringens Landforening og NHO er vi med på å sette dagsorden og styrke din konkurranseevne. Benytt deg av medlemsfordelene og få mest mulig ut av medlemsskapet. Det lønner seg! 

Møteplass

På våre møteplasser utvider du ditt nettverk, og øker din fagkunnskap og konkurransekraft. Sammen med BNL og NHO påvirker vi myndighetene og bedrer bransjens rammevilkår.

Advokathjelp

VKE medlemmer kan rådføre seg med advokatene i BNL og NHO. Dette er kostandsfritt frem til en eventuell rettsak.

Nelfo Forsikring

VKEs medlemsbedrifter bruker mye penger på forsikringer, og da spesielt yrkesskadeforsikring. Vi tilbyr derfor medlemmene en skreddersydd forsikring i samarbeide med Nelfo.

Markedsrapporter

Å ha økonomisk overblikk og god markedskompetanse er viktig for alle bedriftsledere. Vi holder deg oppdatert på økonomiske trender og markedsøkonomi.

Nyhetsbrev

Vi holder deg oppdatert på siste nytt fra bransjen og norsk næringsliv helt kostnadsfritt. Du kan abonnere både på elektroniske nyhetsbrev fra VKE og NHO.

Lønnstatistikk

NHO har utarbeidet lønnsstatistikk for funksjonærer, samt spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer.

HR-nettverk

Alle medlemmer i NHO kan delta i NHOs HR-nettverk dersom de ønsker det. Her kan ledere og HR-ansvarlige i våre medlemsbedrifter øke sin kompetanse innen personal og ledelse. 

Min Side

 NHO-verktøyet Min Side inneholder oversikt over nyttige verktøy og medlemsfordeler. På Min Side kan medlemmene levere årsoppgaven og oppdatere opplysninger om bedriften. 

NHOs medlemsmerke

Medlemmer som ønsker å vise sin tilknytning til NHO, kan bruke NHOs medlemsmerke. Merket kan for eksempel benyttes på trykksaker, nettsider og annet materiell.