Bli medlem i VKE!

Som medlem i VKE blir du også en del en del av landsforeningen BNL - Byggenæringens Landforening og NHO. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. Gjennom medlemskapet får du tilgang til en rekke fordeler. Juridisk rådgivning, faglig bistand, attraktive møteplasser, nyttige verktøy, relevante kurs og rabatterte innkjøpsordninger er noen eksempler.

Styret i VKE 2015 - 2016

Medlemsfordeler
Les mer om VKEs medlemsfordeler og hvorfor du bør bli medlem her. 

Innmelding
Innmelding skjer gjennom NHOs nettsider. Via denne linken kan du beregne din medlemskontigent og melde deg inn. Ta kontakt med aud@vke.no hvis du trenger hjelp!