Myndigheter

Det er viktig å være oppdatert på endringer i lovverket som angår din bedrift. VKE hjelper deg med få oversikt i jungelen av lover og forskrifter. Du kan ta kontakt med oss, og vi hjelper deg gjerne. Nedenfor har vi beskrevet en rekke instanser som påvirker vår bransje, lenket opp mot respektive hjemmesider. 

Myndigheter

«Finn myndighet» gir deg en oversikt over en rekke statlige og kommunale tjenester på nett.

De myndigheter som er mest relevant for virksomheten i VKE og medlemsbedriftene er:

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)

Departementet har BL.A. ansvaret for bolig- og bygningspolitikken.

DiBK - Direktoratet for Byggkvalitet

Husbanken

Olje- og energidepartementet (OED)

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

NVE- Norges Vassdrags- og Energidirektorat 

Enova 

Miljøverndepartementet (MD)

Miljøverndepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens miljøpolitikk.

KLIF

Arbeidsdepartementet (AD)

Arbeidsdepartementet har bl.a. ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked og arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynet