F-gassforordningen

Innen 1. september 2013 må alle bedrifter og personer som utfører installasjon og vedlikehold på anlegg med F-gass ha godkjente sertifikater. Det er ulike sertifikater for de forskjellige anleggstypene. Her finner du mer informasjon om F-gass, opplæringen i F-gass, og hvor du og bedriften din kan bli godkjent for jobbing på F-gassanlegg.

Hva er F-gass?

Her finner du mer informasjon om F-Gass og den tilknyttede sertifiseringsordningen.

Opplæring i F-gass

VKE tilbyr både kurs og fagbøker om F-Gass, som hjelper deg før du skal ta sertifiseringseksamen.

Godkjente F-gass eksamenssentre

Her finner du en oversikt over kontaktpersoner til alle de godkjente eksamenssentrene som tilbyr sertifisering i F-Gass. 

F-gass hjelpemidler

VKE selger nyttige hjelpemidler for å bli F-gass sertifisert. Disse kan du bestille ved å sende en epost til stig@vke.no .