Nyhetsarkiv

NYHET | 27.10.2016

BNL møtte denne uken  på høring i Stortingets Energi- og miljøkomite om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. VKE er sterkt imot  forslaget om å øke avgiften på HFK med hele 11.7% .  

NYHET | 27.10.2016

VKE er positive til at kjøp og salg av HFK kun skal kunne skje til F-gass sertifiserte foretak og at det foreslås en forenklet resertifisering.

NYHET | 26.10.2016

Norgesmesteren i kuldemontørfaget ble Olve Lyngstad Skjerve fra  Trondheim Kulde AS.Olve gikk ut av kuldemontørlinjen på Strinda videregående i 2015, og har vært kuldemontør-lærling i 1 år. 

NYHET | 07.10.2016

19-21. oktober møtes bransjen på Lillestrøm på VVS dagene.  VKE vil har egen stand på VVS –dagene. Her kan  du møte administrasjonen og representanter for styret for å få informasjon om den nye fagutdanningen for ventilasjonstekniker. Opplæringsbedrifter kan melde sin interesse for å få ta imot en eller flere av de  første ventilasjonstekniker lærlingene.  

NYHET | 07.10.2016

VKE er sterkt imot regjerningens foreslåtte økning av avgiften på HFK og PFK  på hele 11.7%      - Dette vil ikke ha noen annen effekt enn at staten får større inntekter.  Bransjen er innstilt på omstilling, men avgiften er allerede så høy at ytterligere økning  er uegnet som virkemiddel for å redusere utslipp av disse klimagassene.  Med de raske endringene som kreves er det nå tid for tilskudd til omstilling, sier daglig leder i VKE, Aud Børset.