Nyhetsarkiv

NYHET | 16.01.2017

Denne veiledningen er laget fordi det hersker en viss usikkerhet om når det er krav til hardloddesertifikat ved lodding på kuldeanlegg og varmepumper.

NYHET | 16.01.2017

Ringsaker videregående skole tilbyr en-dags sikkerhetskurs for kuldemontører og servicepersonell innen hvitvarebransjen.

NYHET | 20.12.2016

DiBK sendte Forslag til ny byggteknisk forskrift på høring 10. november, og høringsfristen er satt til fredag 10. februar.VKE ønsker å gi en gjennomgang om det forslaget som foreligger, samt å innhente tilbakemeldinger som skal gis i VKE’s høringsuttalelser. Det inviteres derfor til et informasjonsmøte i Næringlivets hus, Majorstua, torsdag 5. januar kl. 12:00 – 14:00.

NYHET | 19.12.2016

Nye regler for offentlige anskaffelser av kulde- og ventilasjonsanlegg. Bransjemøte for VKE medlemmer om regelverk for offentlige anskaffelser - 19. januar kl. 1200-1500 i Oslo på Kuben Yrkesarena, auditorium Kjettingen.   

NYHET | 19.12.2016

VKE leier ut prøveriggen på Kuben Yrkesarena til kandidater som ønsker å gå opp til fagprøven i kulde- og varmemontørfaget og det er for tiden en del ledig kapasitet. Prøveriggen leies ut i intervaller på to uker.