Hjelp oss å svare på spørre-undersøkelsen!

VKE sender tirsdag ut en mailundersøkelse til alle medlemmene om kommunikasjon og VKEs arbeid. 

Anonym undersøkelse
Undersøkelsen sendes til alle daglig ledere i medlemsbedrifter i VKE. Vi håper så mange som mulig tar deg tid til å svare på spørsmålene. Undersøkelsen er anonym og det tar ca 4-5 minutter å svare på de 13 spørsmålene.

Har du spørsmål eller kommentarer, bare ta kontakt med aud@vke.no.