Sikkerhetskurs for kuldemontører og servicepersonell

Ringsaker videregående skole tilbyr en-dags sikkerhetskurs for kuldemontører og servicepersonell innen hvitvarebransjen.

Kuldebransjen er inne i en spennende fase når det gjelder å ta i bruk kuldemedier som ikke bidrar til global oppvarming. En stor andel av de nye kuldemediene er brennbare i sikkerhetsklassene A2L (lav brennbarhet), A2 (middels brennbarhet), og A3 (høy brennbarhet). Arbeid med brennbare kuldemedier innebærer en risiko, og kunnskap om risiko gir et grunnlag for å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner farene. Ringsaker vgs tilbyr derfor et en-dags sikkerhetskurs for kuldemontører og andre som arbeider med brennbare kuldemedier, for å ivareta personsikkerheten til yrkesutøvere eller publikum.

Kurset har som formål å gi en innføring i hva som er nødvendig for å oppnå sikker håndtering ved transport, lagring, vedlikehold, reparasjon, og kassering av kuldeanlegg med brennbare kuldemedier. Ammoniakk er også et brennbart kuldemedium, men siden det også er giftig og har andre tekniske egenskaper, faller ammoniakk utenfor kursets omfang. Kurset forutsetter at deltakeren har kompetanse og praktisk erfaring fra å jobbe med kuldeanlegg. På en dag rekker vi ikke å gå grundig gjennom all teorien, slik at det forutsettes at deltakeren i tillegg avsetter tid til selvstudium av kursheftet som følger med kurset.

Innhold i kurset:

  • Lovgivning, forskrifter og standarder
  • Brennbare kuldemedier
  • Risikovurdering i henhold til ATEX-direktivet
  • Personlig verneutstyr og riktig verktøy
  • Prosedyrer for vedlikehold og reparasjon
  • Gjenvinning eller kassering av brennbart kuldemedium
  • Utskifting av kompressor
  • Lagring, transport og merking
  • Forholdsregler ved lekkasjer, brann og forfrysning
  • Praktisk demonstrasjon på rigg

Tidspunkt:

Kurs 1/17:                  Tirsdag 21.03.2017 kl. 09.00 – 16.00

Kurs 2/17:                  Tirsdag 04.04.2017 kl. 09.00 – 16.00

Pris pr deltaker:       4.600,- (Inkl. kursbevis, kurshefte, servering.)

                                   (20% rabatt for VKE medlemmer.)

Spørsmål/påmelding:    jorbu@hedmark.org  eller mobil: 481 53311

(Kun 12 deltakere pr. kurs).