Revidert F-gass på høring

VKE mener det er positivt for kuldebransjen at revidert F-gass forordning endelig kommer på plass, med enkel resertifisering, system for kjøp og salg av HFK til F-gass sertifiserte bedrifter, samt at Norge foreløpig ikke innfører kvoteordning på høy-GWP HFK.

Forenklet resertifisering
Det foreliggende forslaget om 5 års varighet fra utstedelsesdato og nettbasert eksamen er i tråd med VKE sitt innspill, men vi er skeptisk til en estimert pris på kr 2.000,- pluss kostnader til det offentlige. Når F-gass sertifiseringen kommer ut på nytt anbud, vil derfor VKE vurdere å konkurrere om denne for å få en lavest mulig pris på resertifiseringen.

Kjøp og salg av HFK
Fra 1. januar 2017 foreslås det innført at kjøp og salg av HFK kun skal skje til F-gass sertifiserte bedrifter. Dette er et meget viktig punkt, da dette gjør at de firmaene som har tatt kostnaden og bryderiet med å bli F-gass sertifisert, endelig får noe konkret igjen for investeringen.

Ikke kvoteordning
I Sverige varslet noen kjølegrossister ifjor sine kunder om en mulig knapphet på R404A allerede fra 2018, pga av kvotesystemet i EU. For anleggseiere er den gode nyheten at inntil videre vil Norge kunne importere HFK uten noen begrensende kvoteordning.

 Les mer om saken i Kulde nr. 4 og på Miljødirektoratets hjemmeside om " Høyring om skjerpa krav til fluorhaldige klimagassar (2016/5504)".