ITBaktuelt.no – ny informasjonsportal om ITB

I samarbeid med Integra og Grønn Byggallianse lanseres ITBaktuelt.no som landets første magasin med full fokus på ITB - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.ITBaktuelt.no er nettbasert, åpent på internett og gratis å lese.


Nyhetsstoff til fagfolk

Portalen er en nyhets- og informasjonskanal med ukentlige oppdateringer. ITB-begrepet innarbeides stadig mer i norsk byggebransje, mens oppfattingen av hva som er de gode ITB - prosessene variere mye i praksis. Det er dette som er vår utfordring,  motivasjon og ambisjon: Bringe aktuelt nyhetstoff ut til et bredt publikum, det vil si fagfolk innen bygg og eiendom. Virkemidlet er nyheter, fagartikler, reportasjer, kommentarer, produktnyheter og all annen relevant informasjon som bransjen – særlig brukere og eiere av landets eiendomsmasse - finner interessant.

Frittstående magasin
IMedius som er utgiver av ITBaktuelt, er garantist for at magasinet er frittstående og uten tilknytting til særinteresser, kommersielle eller organisasjoner.Integra  anbefaler sine medlemmer å bli faste lesere av ITBaktuelt.no.