F-gass sertifiseringen – en suksess!

Den siste statistikken fra Isovator Sertifisering viser at 2.900 montører har tatt F-gass sertifikat i kategori I eller kategori II. Dette gjør F-gassforordningen til en av de største suksessene i kuldebransjen gjennom tidene. VKE som bransjeorganisasjon har vært sentral både for utforming og spredning av informasjon om F-gass forordningen.

Fornøyd Bransjesjef Kulde
-Jeg er meget fornøyd, uttaler Bransjesjef Kulde Stig Rath i VKE.  Dette viser at kulde- og varmepumpebransjen har tatt klimautfordringen på alvor, samtidig som bonusen er fornøyde kunder og et godt omdømme for varmepumper.

Web tester, kompendium og internkontrollsystem
-Vi har solgt over 3.000 F-gass kompendier hittil, kan Sølvi Aasen i VKE fortelle og fortsatt tikker det inn bestillinger. I tillegg har VKE´s medarbeider solgt et stort antall web-tester og ikke minst har internkontrollsystemet for bedriftsgodkjenning, som ble spesialutviklet av VKE og NOVAP, vært et svært viktig hjelpemiddel for å bli godkjent.

Negativt presseoppslag
Et lite skår i gleden er imidlertid presseoppslaget der installasjon av varmepumper ufortjent gis et dårlig rykte. Trønder-Avisa hadde et oppslag 27. september-  «Pumper ut pumper ulovlig», og tidligere i år hadde Miljødirektoratet et presseoppslag der de skrev at «40 prosent av virksomhetene som installerer varmepumper, ikke har godkjent sertifisering». I begge oppslagene fokuseres det på at papirmøllen for å bli bedriftsgodkjent ikke er fullført. At varmepumpemontørene er sertifisert og således gjør en utmerket jobb, blir ikke belyst.

Personer sertifisert – Bedrifter godkjent
For ordens skyld, personene som installerer skal være sertifisert, mens bedriftene skal være godkjent. En F-gass sertifisert person har myndighetenes tillatelse til å montere en varmepumpe inneholdende kuldemedium med HFK. Vedkommende har avlagt en teoretisk og praktisk eksamen for å dokumentere sin kompetanse, og kunden er således i trygge hender om varmepumpen blir installert av en F-gass sertifisert montør. I tillegg skal bedriften være F-gass godkjent, hvilket innebærer at den har en ansatt som er F-gass sertifisert og kan dokumentere gode internkontrollrutiner.

Useriøse aktører har forsvunnet
VKE er opptatt av at kunden skal få en varmepumpeinstallasjon, som han kan ha glede av i mange år. Da er det viktigste at montøren er kompetent. Miljødirektoratet anslår i sin artikkel av 18. mars 2014, at «Cirka 2500 personer faller inn under de nye reglene».  Med 2.900 sertifiserte utøvere, må en kunne kalle F-gassforordningen for en suksess. Useriøse utøvere har forvunnet fra varmepumpebransjen, og de gjenværende har løftet sin kompetanse til et høyt nivå.

Få på plass bedriftsgodkjenningen!
VKE synes det er viktig å fremheve den innsatsen og de investeringene som har ført til at tilnærmet hele varmepumpebransjen har tatt F-gass sertifikat. VKE er stolte av å representere en seriøs bransje og oppfordrer de som enda ikke har fått selve bedriftsgodkjenningen på plass om å ordne denne siste formaliteten snarest mulig, avslutter Stig Rath.