VKEs Strategisamling: Kulde og ventilasjon vel forent

Denne uken har VKE avholdt en to dagers strategisamling med VKE styret samt noen av de regionale kontaktene. En av de viktigste sakene som kom tydelig  frem på samlingen er at VKE nå virkelig står sammen som en felles bransjeorganisasjon for både kulde og ventilasjon. Det er fem år siden KELF og NVEF ble slått sammen til en forening og medlemsbedriftene drar helt klart nytte av hverandres tverrfaglighet. 

- Sammen har vi blitt større og sterkere med et helt klart felles mål for VKE, sier styreformann Harald Skulstad. Skulstad tok over som styreleder etter Jon Valen-Sendstad i mai og Ålesund mannen leder skuta med stø hånd. – VKE styret har en helt klar oppfatning om hva VKE bør bruke ressurser på i tiden fremover og vi er svært samkjørte her fortsetter han.

Administrasjonen i VKE vil etter styrets innspill utarbeide en ny strategiplan vil bli utarbeidet for 2013 – 2015. De fire grunnpilarene står støtt:

  • Et sterkt VKE
  • Rammebetingelser
  • Rekruttering
  • Kompetanse

Styret hadde i tillegg en rekke ideer om hvordan VKE kan bli enda mer attraktiv som bransjeforening i tiden fremover. Våre svenske venner i Kyl & Värmepumpföretagen og deres daglige leder Per Jonasson var hyret inn for å fortelle om hvordan de jobber mot sine svenske medlemsbedrifter. Kyl & Värmepumpföretagen har utviklet en rekke nyttige verktøy som også kan være aktuelt for det norske markedet.