Norsk Teknologis Opplærings-konferanse 2014

Norsk Teknologis Opplæringskonferanse arrangeres på Quality Hotell Expo på Fornebu, 4. og 5. februar 2014. Påmelding har startet.

Ett av formålene med konferansen er å skape bedre og tettere dialog mellom bransje, myndigheter og skoler om fagutdanningen. Hovedtema for årets konferanse er derfor "Hvor vil vi med norsk fagudanning". Videregående- og fagskoler, opplæringskontorer, bedrifter og fylkeskommuner er invitert til å delta i dialogen.

Temaer
(Fullstendig program kommer)

  • Fagopplæringen i Oslo og Akershus
  • Rekruttering til elektrofagene
  • Utdanningspolitikk – de viktigeste sakene
  • Utenlandsk utdanning og kvalifikasjoner
  • Læring frem mot fagprøven - bedriftsperspektiv
  • Gjennomføring av fagprøven - status
  • Bransjens digitale læremidler
  • Rksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift

Påmelding til Opplæringskonferansen her