FSE Kurs - vi har alle hjelpemidlene

FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier. Alle som jobber på eller nær elektriske anlegg pålegges å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring.

 

VKE og NELFO har utviklet verktøy og kurs for å hjelpe bedriftene med å gjennomføre den årlige oppdateringen.

Egen opplæringspakke for FSE
VKE og NELFO tilbyr en egen Startopplæringspakke i FSE til bruk i bedriften. Pakken inneholder en infofilm og et instruktørhefte. Arbeidshefter kjøpes til den enkelte deltager/ansatt etter behov.

Opplæringspakken er tilgjengelig på både norsk, engelsk, estisk, latvisk, litauisk og polsk, slik at også utenlandsk arbeidskraft får en tilstrekkelig FSE-opplæring.

FSE-kurs med instruktør i regi av Nelfoskolen
Kurset FSE med praktisk førstehjelp legger vekt på innsikt og bevisste valg knyttet til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning.

Nettbasert FSE-kurs
Nelfoskolens nettbaserte kurs gjennomføres individuelt på PC. Dette kurset er ideelt for den ansatte som ikke kunne delta på bedriftens øvrige FSE-opplæring, men som skal gjennomgå den årlige og obligatoriske opplæringen.
Her finner du mer informasjon om Nelfoskolens nettbaserte FSE-kurs 

Bøker
I vår nettbutikk finner du blant annet FSE-brukerguide og boken FSE på 1,2,3.

FSE-forskriften
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg kan kjøpes enkeltvis i NELFOs nettbutikk eller gjennom NELFOs forskriftsabonnement