Nyhetsarkiv

NYHET | 20.03.2017

VKE sender tirsdag ut en mailundersøkelse til alle medlemmene om kommunikasjon og VKEs arbeid. 

NYHET | 20.03.2017

Hva er klimavennlige alternativer til tradisjonelle kuldemedier, hvordan kan byggherre sikre seg det – og hvilke sikkerhetskrav gjelder? – Rådgivere må tydeliggjøre og forklare dette overfor byggherre, understreker Ole Jørgen Veiby, Direktør Kulde, i GK Inneklima.

NYHET | 14.03.2017

Allerede i februar ble nærmere 400 virksomheter plassert i næringskode 43.223 Ventilasjonsarbeider. VKE har jobbet tett med SSB for å få opprettet en egen næringskode for ventilasjonsarbeider.  Kuldebransjen har hatt egen næringskode i flere år og nå kommer ventilasjonsbransjen etter. Det er viktig med egen næringskode for å gjøre bransjen synlig,sier daglig leder i VKE Aud Børset Dellrud. 

NYHET | 10.03.2017

TEK 17 legger på flere områder opp til økte kostnader, redusert valgfrihet og redusert kvalitet. VKE ønsker forenklinger og reduserte kostnader, men flere av forslagene i TEK17 slik den foreligger vil gi det motsatte resultat. Dette gjelder blant annet fjerning av kravet om innvendig bod, som mange i dag bruker som teknisk rom til desentral ventilasjonsløsning, sier daglig leder Aud Børset Dellrud. 

NYHET | 03.03.2017

Vi ønsker velkommen til VKE Årsmøte og Årskonferanse 4. mai på Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, Oslo. Påmeldingen er åpnet og programmet blir snarlig lagt ut.